Rezervoari sa duplim zidom

 

Rezervoari sa duplim zidom, izrada, dopremanje i ugradnja. Rezervoari sa duplim zidom, povoljna cena i izrada po svetskim standardima u svim dimenzijama.

Izrađujemo rezervoare koji su dizajnirani da zadovolje specifične potrebe kupaca.

Jedna od opcija koju kupci mogu izabrati je opremanje rezervoara sa armaturama od plastike, uključujući priključke sa unutrašnjim navojem, ventilima, oduškom, prirubnicama, slavinama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, prelivom, penjalicama, stopama za ankerisanje, nosačima za miksere, uškama za nošenje, mlaznicama i drugim elementima.


Rezervoari sa duplim zidom

Rezervoari sa duplim zidom


Rezervoari sa duplim zidom - namena

Rezervoari sa duplim zidom su u glavnom namenjeni za skladištenje agresivnih i opasnih fluida u hemijskoj industriji. Izrađujemo rezervoare u zavisnosti od namene i vrste medijuma koji se skladišti u njima.

Unutrašnji rezervoar je namenjen za skladištenje tečnosti, dok spoljašnji igra ulogu prihvatnog rezervoara koji u slučaju havarije osnovnog rezervoara prihvata tečnost kako bi se sprečilo ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine.

Pozovite nas!