Plastični sakupljači kišnice - Plastične cisterne za kišnicu

 

Plastični sakupljači kišnice u svim dimenzijama, obezbeđena izrada, dopremanje i montaža. Plastične cisterne za kišnicu od izuzetno kvalitetnog materijala.

Važnost sistema za sakupljanje kišnice

Sakupljanje kišnice u rezervoare - cisterne postaje sve važnije u svetu ali i kod nas. Voda koja se sakuplja sa krovova ne može se piti ili koristiti za pripremu hrane, alii ma malo drugačiju široku primenu. Na primer, može se koristiti za zalivanje bašte, navodnjavanje, pranje automobila, toalete i druge potrebe u domaćinstvu.

Kako bi se prikupljala kišnica, potrebno je obezbediti površinu sa koje bi se ona sakupljala, poput krova kuće, zgrade, vikendice ili nekog drugog objekta. Na tom objektu se postavlja mreža za odvajanje lišća i granja od kišnice. Voda zatim teče sa krova u cevi za skupljanje i preliva se u manji rezervoar koji ima ulogu filtera. Taj rezervoar štiti sistem od kamenčića, peska i ostalih sitnih delova koji mogu da oštete cevi.


Plastični sakupljači kišnice

Plastični sakupljači kišnice


Odvodna cev iz filtera služi za povezivanje prečišćene vode sa rezervoarom u kojem se skladišti kišnica. Rezervoar ima priključke za dovod, odvod i preliv kako bi višak vode oticao u slučaju kada je rezervoar napunjen.

Vek trajanja

Plastični sakupljači kišnice imaju dug vek trajanja koji iznosi preko 50 godina, što ih čini dugoročnom investicijom u održivost domaćinstva i zaštite okoline. Takođe Vam smanjuju troškove kako vode tako i električne energije.

Pozovite nas!